นโยบายการจัดส่ง

นโยบายการจัดส่ง

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า

การจัดจัดส่งสินค้าฟรีทั่วประเทศ

 • สินค้าตามรายการสั่งซื้อของคุณจะถูกจัดส่งโดยบริการไปรษณีย์ลงทะเบียนจากไปรษณีย์ไทย เราอาจจะใช้บริการการจัดส่งของเอกชนที่เทียบเท่ากับการจัดส่งไปรษณีย์แบบด่วนพิเศษจากไปรษณีย์ไทยโดยที่สินค้าจะถูกจัดส่งถึงคุณภายใน5 – 7 วันทำการ
 • คุณสามารถตรวจสอบสถานการณ์จัดส่งสินค้าได้ที่ http://track.thailandpost.co.th   หรือที่ sale1@innolifeworks.com หรือ LINE: @innolife_furniture

ข้อมูลการเปลี่ยนหรือคืนสินค้า
เงื่อนไขการเปลี่ยนหรือคืนสินค้า
การยกเลิกการสั่งซื้อ

 1. คุณสามารถยกเลิกคำสั่งซื้อของคุณได้ทุกเวลาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆก่อนการชำระเงินค่าสินค้า
 2. คุณสามารถ ยกเลิกหรือเปลี่ยนปลงคำสั่งซื้อหลังจากการชำระเงิน เป็นเวลา 24 ชม. โปรดทำตามคำแนะนำดังต่อไปนี้
  1. กรุณาส่งเอกสารการโอนเงินและ sale1@innolifeworks.com หรือ LINE: @innolife_furniture เพื่อแจ้งเลขที่คำสั่งซื้อและช่องทางการชำระเงินของคุณ

การเปลี่ยนสินค้า

 • เพื่อแจ้งเลขที่คำสั่งซื้อและวิธีการชำระเงินของคุณ รวมทั้งรุ่นสินค้าที่คุณต้องการเปลี่ยน
 • กรุณาส่งสินค้าที่ต้องการเปลี่ยนไปที่ บริษัทอินโนลายน์ จำกัด อาคารมหาทุนพลาซ่า 888 ชั้น 1 ส่วนหน้า ยูนิต 2 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หลังจากที่คุณได้รับการยืนยันการเปลี่ยนสินค้าผ่านทางอีเมล์หรือไลน์เรียบร้อยแล้วเท่านั้น
 • คุณสามารถเปลี่ยนแปลงสินค้าได้ในราคาที่เท่ากัน หรือหากคุณต้องการเปลี่ยนแปลงเป็นสินค้าที่ราคาสูงกว่า คุณต้องชำระค่าส่วนต่างของสินค้านั้นๆ หรือหากคุณต้องการเปลี่ยนแปลงสินค้าเป็นสินค้าที่ราคาต่ำกว่า ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการคืนเงินส่วนต่างค่าสินค้า
 • หากเราได้รับสินค้าแล้วจะมีการยืนยันทางอีเมล์,ไลน์, หรือติดต่อกลับก่อนการจัดส่งสินค้าใหม่
 • สินค้าที่ต้องการเปลี่ยนแปลงห้ามมีรอยตำหนิ หรือเกิดการขีดข่วนแต่ใด

การคืนสินค้า

สามารถคืนสินค้าได้หากสินค้าเกิดการชำรุดที่เกิดจากการขนส่ง หรือจากการผลิตเท่านั้น และสามารถคืนสินค้าได้ภายใน 15 วันหลังจากสั่งซื้อสินค้า