วิธีการจัดหิ้งพระให้ถูกต้องและเหมาะสมกับที่อยู่อาศัย

ประชาชนชาวไทยส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ทำให้การมีหิ้งพระเป็นเรื่องปกติของคนไทยทั่วไป ที่จะมีไว้ประจำที่อยู่อาศัย ไม่ว่าจะเป็นบ้าน คอนโดมิเนียม หรือแม้แต่หอพัก บางท่านก็มีการจัดหิ้งพระไว้ด้วย

แต่หลายท่านคงรู้จักหิ้งพระและโต๊ะหมู่บูชา ซึ่งทำหน้าที่เหมือนกันคือ เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูป รูปปั้นองค์เทพ หรือรูปสักการะ อื่น ๆ เพื่อให้เราได้สักการบูชา แต่ต่างกันตรงที่หิ้งพระจะอยู่ในลักษณะแขวนหรือติดไว้ข้างฝาผนัง ส่วนโต๊ะหมู่บูชาจะประกอบด้วยโต๊ะหลายตัวเข้าชุดกันวางยกสูงจากพื้น

การจัดหิ้งพระนั้นต้องพิจารณาองค์ประกอบหลาย ๆ อย่างด้วย เช่น

  • ลักษณะที่อยู่อาศัย แต่ลักษณะที่อยู่อาศัยจะเป็นตัวกำหนดตำแหน่งการตั้งหิ้งพระ เช่น บ้านสองชั้น ควรมีการจัดหิ้งพระไว้ชั้นบน, บ้านชั้นเดียวหรือคอนโดมิเนียมแบบห้องชุด ควรเลือกผนังฝั่งที่สงบไม่พลุกพล่านตั้งหิ้งพระ, คอนโดมิเนียมหรือห้องพักที่มีห้องเดียว ควรตั้งหิ้งพระไว้ในมุมที่เมื่อเรานอนบนเตียงหรือเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วมองไม่เห็นองค์พระ หากเป็นไปได้ให้หาฉากกั้นพื้นที่ตั้งหิ้งพระให้เป็นสัดส่วน การจัดหิ้งพระโดยทั่วไปนิยมหันหน้าองค์พระประธานไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ทิศตะวันออก หรือทิศเหนือ ควรตั้งหิ้งพระในตำแหน่งสูง สงบ เป็นสัดส่วน ไม่ติดผนังห้องน้ำหรือห้องครัว ไม่อยู่ใต้คาน และไม่อยู่ทางปลายเท้าของเรา
  • จำนวนพระพุทธรูปหรือรูปสักการะในครอบครอง ข้อจำกัดของการจัดหิ้งพระคือ ขนาดไม่ใหญ่มาก ทำให้มีพื้นที่ในการจัดวางจำกัด เราต้องเลือกขนาดและรูปแบบของหิ้งพระให้เหมาะสมกับจำนวนพระพุทธรูปและรูปสักการะที่เรามี ในการจัดหิ้งพระจะต้องวางองค์พระประธานไว้กึ่งกลางหิ้งพระ ส่วนพระพุทธรูปอื่นวางถัดต่อออกมา ตามด้วยพระอรหันต์และพระอริยสงฆ์ หากเป็นองค์เทพหรือรูปสักการะอื่น ๆ ควรแยกหิ้งต่างหากและตั้งหิ้งให้ต่ำกว่าหิ้งพระ แต่คนโดยทั่วไปจะมีจำนวนองค์พระไม่มากสามารถจัดวางได้ในหิ้งเดียว

ข้อควรปฏิบัติสำหรับผู้ที่มีหิ้งพระ อยู่ในที่อยู่อาศัย

  • ต้องมีศรัทธาในพระรัตนตรัยหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่าง ๆ ที่เรานำมาบูชา
  • มีความพร้อมที่จะปฏิบัติบูชา คือ การบูชาด้วยการปฏิบัติตามคำสั่งสอน เช่น การสวดมนต์ไหว้พระ ภาวนา หรือกรรมฐาน
  • มีความพร้อมที่จะถวายอามิสบูชา คือ การบูชาด้วยสิ่งของ เช่น การดูแลเปลี่ยนดอกไม้ทุกวันพระหรือบางคนก็เปลี่ยนทุกวัน เพื่อให้ดอกไม้สวยงามสดใหม่เสมอ บางความเชื่อก็จะถวายน้ำสะอาดด้วย ซึ่งก็ต้องเปลี่ยนทุกวันพระหรือทุกวันเหมือนกับดอกไม้
  • มีความพร้อมที่จะดูแล จัดการจัดหิ้งพระให้ถูกต้อง ทำความสะอาดหิ้งพระอยู่เสมอ เก็บเศษธูปเศษเทียน ดูแลองค์พระไม่ให้มีฝุ่นหรือหยากไย่เกาะ ซึ่งอุปกรณ์ทำความสะอาดหิ้งพระต้องจัดไว้เฉพาะ ไม่นำไปใช้ร่วมกับการทำความสะอาดอย่างอื่น

ความเป็นสิริมงคล ความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตของคนเรา นอกจากจะเกิดจากความเชื่อเรื่องการจัดหิ้งพระ การบูชากราบไหว้พระพุทธรูปหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้ว สิ่งหนึ่งที่เราไม่ควรลืมคือ การบูชาพ่อแม่ของเรา คอยดูแล ตอบแทนบุญคุณของท่าน เพราะพ่อแม่คือพระอรหันต์ของลูก